Ønsker du å delta?

Operafest Røykenvik ønsker deg velkommen til å søke om deltakelse på Akademi INPUT 2021. I samarbeid med Dextra Musica, Sparebankstiftelsen Gran og Wilhelmsenstiftelsen ønsker vi å dekke alle kostnader (seminar, mat og reise) til åtte deltakere.

Akademi INPUT gjennomføres i forkant av og under Operafest Røykenvik:

Lørdag 29.mai:
Hadeland Kultursal Individuell undervisning og mesterklasser

Søndag 30.mai:
Hadeland Kultursal Individuell undervisning og mesterklasser

Torsdag 3.juni:
Konsert under Operafest Røykenvik, Hovedscenen

Fakultetet består av:
Peter Szilvay (dirigent), John Lidal (vokal coach), kunstnerisk leder Eli Kristin Hanssveen (scene-og vokalteknikk), Itziar Martinez Galdos (sopran) og Silvia Moi (mental coach/NLP). Pianister under kurset vil være Lina Braaten og Stefan Ibsen Zlatanos, videre fakultetsmedlemmer blir annonsert etter hvert.

Søknad sendes på e-post til: Elik@operafest.no
Vi ønsker en kort søknad med litt om deg selv og hvorfor du ønsker å delta med CV og eventuelt lydopptak.

Søknadsfrist: mandag 12.april 2021