Vi skal være en festival som 
er en del av det grønne skiftet!