PROGRAM 2024
ARTISTER
BESTILL BILLET
OPERA OVERSATT
NRKS SOMMERKONSERT
BARNAS MUSIKKFEST
TIDLIGERE OPERAFESTER
AKADEMI INPUT
FRIVILLIG
OM OSS
HVORFOR OPERAFEST
DET GRØNNE SKIFTET
FESTIVALMAT
MEDIA
PRAKTISK INFORMASJON

HJEM

LOKALT OG MILJØBEVISST

Vi skal være en festival som er en del av det grønne skiftet! For oss er det viktig å satse på det lokale og være miljøbevisste i alt vi foretar oss. 

DET GRØNNE SKIFTET

Vi er en del av Kulturkraft Hadeland. 

Gjenbruk og avfall
Vi har fokus på gjenbruk, og samarbeider med andre festivaler og aktører om gjenbruk av utstyr. Brukes engangsutstyr til servering, skal nedbrytbart utstyr benyttes. Vi kildesorterer alt avfall i samarbeid med Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA), som deretter gir dette avfallet ny verdi.

Lokalt
Vi serverer kortreist mat for å bidra til verdiøkningen i området vi opererer i. I tillegg bruker vi lokal arbeidskraft der det er mulig. Høsten 2022 ble vi med i et treårig prosjekt «Bærekraftig Hadeland» i regi av Hadelandshagen.

Strøm og energi
I 2022 gjennomførte vi festivalen med kun fast strøm, uten aggregat, Gran kommune la nok fast strøm til festivalarenaen slik at vi slipper å bruke fossil energi. Vi oppfordrer leverandørene våre til å bruke oppladbare batterier på for eksempel lydutstyr som mikrofoner o.l.

Transport
Ved lokaltransport av artister og personale, samt mat og annet lett utstyr, benyttes el-biler. Vi oppfordrer reisende til å bruke kollektivt og samkjøre. Vi samarbeider med VY, og setter opp busser fra togstasjon til festivalområdet (gjelder hovedkonsertene). 

Mangfold og likestilling

Kjønnsbalansen skal være god både i organisasjonen og i forestillingene våre. I festivalens program tilstrebes det å velge ut både mannlige og kvinnelige sangere og musikere, hovedfokus er likevel den kunstneriske kvaliteten. Vi jobber for at alle skal med, derfor deler vi ut gratisbilletter i samarbeid med lokale organisasjoner, bla. Frivilligsentralen, lokale kor og korps, kulturskolen o.l. Vi har UngINN-priser på billetter til flere konserter i samarbeid med Innlandet Fylkeskommune (kulturkort for unge fra 13-21 år). Vi har også gratis ledsagerbilletter til alle arrangementer.

Barnas musikkfest er et lavterskeltilbud med høy kunstnerisk kvalitet og lav inngangsbillett, slik at konsertene og aktivitetene blir tilgjengelig for flest mulig.

Vi har fokus på å være en god sosial møteplass for frivillige som legger ned nærmere 2.000 arbeidstimer i året.

På vannet: Operafest Røykenviks hovedscene, Halvdan Svarte, er bygget på vannet i Randsfjorden.