Operafest Akademi INPUT

Akademi Input

Vårt andre sangseminar vil skje lørdag 29. og søndag 30.mai på Hadeland Kultursal, Gran. Seminaret vil foregå med Individuell undervisning og som mesterklasser som ender i en konsert under Operafest Røykenvik 3.juni.

Alle mesterklassene vil normalt være åpent for publikum, slik at publikum skal få et innblikk i hvordan man arbeider for å bli klassisk sanger. Om restriksjoner Pga Covid-19 fortsetter vil mesterklassene også i 2021 mest sannsynlig være lukket. Men resultatet av to dager knallhard innsats skal vises på konserten påfølgende torsdag under Operafest Røykenvik, der kan vi ønske publikum hjertelig velkommen!

Det er en stor glede å presentere mentorene, som hver på sin måte er rustet til å kunne gi verdifull kunnskap og giv til våre kommende stjerner.
Fakultetet består i år av:
Itziar Martinez Galdos (sopran), John Lidal (vokal coach), Peter Szilvay (dirigent), Silvia Moi (mental coach/NLP) og kunstnerisk leder Eli Kristin Hanssveen (scene-og vokalteknikk). Pianister under kurset vil være Lina Braaten og Stefan Ibsen Zlatanos.

Denne spesielle situasjonen vi fortsatt er inne i, gjør det ekstra viktig å bidra til å løfte unge sangere og musikere frem. Derfor ønsker vi også i år å gi dette sangseminaret Operafest Akademi INPUT gratis til åtte utvalgte deltakere. Dette gjøres mulig i samarbeid med Dextra Musica, Sparebankstiftelsen Gran og Wilhelmsenstiftelsen.

ØNSKER DU Å DELTA?
KLIKK HER FOR Å SØKE!

Vårt første sangseminar ble gjennomført lørdag 14. og søndag 15.november 2020.

Fakultetet besto av:
Itziar Martinez Galdos (sopran), John Lidal (vokal coach), Peter Szilvay (dirigent), Silvia Moi (mental coach/NLP) og kunstnerisk leder Eli Kristin Hanssveen (scene-og vokalteknikk). Pianister: Lina Braaten og Max Nyberg.

Alle mesterklassene ville normalt vært åpent for publikum, men pga. Covid-19 var mesterklassene i 2020 lukket. Resultatet av to dager knallhard innsats ble vist gjennom en digital konsert som var åpen for publikum.

Operafest Røykenviks første Akademi INPUT ble gitt gratis til seks utvalgte deltakere. Dette ble mulig i samarbeid med Dextra Musica, Sparebankstiftelsen Gran og Wilhelmsenstiftelsen.

Operafest Røykenvik ønsker å være et naturlig bindeledd mellom ferdig utdannet sanger og profesjonell utøver.

Målet er å gi unge vokale kunstnere mulighet til å utvikle seg og stå bedre rustet til en livslang karriere. Derfor gis en mulighet til blant annet å arbeide med sangere, musikere, dirigenter og andre, som ikke nødvendigvis arbeider som pedagog, eller er tilknyttet en musikkinstitusjon.

Det kan gå år mellom avslutnings-eksamen og en opera-debut/konsertdebut med orkester. Gjennom disse årene er det nødvendig å øke repertoar- og stemmekunnskap. Samtidig må man opprettholde gnisten, troen og den musikalske gleden. Ikke minst bør disse årene benyttes til å forberede den debuten som skal komme. Underveis bygges det opp et karriereløp. Kanskje finnes det muligheter man ikke hadde tenkt på. Og av og til trenger man kun en liten «INPUT» for å ta et stort skritt videre. Dette vil Operafest Røykenvik bidra til. Det er dette grunnlegger og kunstnerisk leder Eli Kristin Hanssveen brenner for.

Er det litt rart at en operafestival ønsker å være pådriver i kunstnerisk utvikling for klassiske sangere?
Å bli sanger er et livslangt lerret å bleke. Det er ikke mulig å være «ferdig sanger» – uansett hvor mange år man har av utdannelse. Man lærer best gjennom aksjon, gjennom å dele scene med andre kunstnere. Man vokser mest gjennom andre. Ingenting er mer avhengig av et stort team enn en solo-karriere. Vi ønsker å være deltakende i denne prosessen. Vi ønsker å løfte frem vokal kunst i Norge.

Målet er å ruste sangere for realitet og hjelpe dem å videreutvikle sitt potensiale.