Operafest Akademi INPUT

Operafest Røykenvik ønsker å være et naturlig bindeledd mellom ferdig utdannet sanger og profesjonell utøver.

Målet er å gi unge vokale kunstnere mulighet til å utvikle seg og stå bedre rustet til en livslang karriere. Derfor gis en mulighet til blant annet å arbeide med sangere, musikere, dirigenter og andre, som ikke nødvendigvis arbeider som pedagog, eller er tilknyttet en musikkinstitusjon.

Det kan gå år mellom avslutnings-eksamen og en opera-debut/konsertdebut med orkester. Gjennom disse årene er det nødvendig å øke repertoar- og stemmekunnskap. Samtidig må man opprettholde gnisten, troen og den musikalske gleden. Ikke minst bør disse årene benyttes til å forberede den debuten som skal komme. Underveis bygges det opp et karriereløp. Kanskje finnes det muligheter man ikke hadde tenkt på. Og av og til trenger man kun en liten «INPUT» for å ta et stort skritt videre. Dette vil Operafest Røykenvik bidra til. Det er dette grunnlegger og kunstnerisk leder Eli Kristin Hanssveen brenner for.

Er det litt rart at en operafestival ønsker å være pådriver i kunstnerisk utvikling for klassiske sangere?
Å bli sanger er et livslangt lerret å bleke. Det er ikke mulig å være «ferdig sanger» – uansett hvor mange år man har av utdannelse. Man lærer best gjennom aksjon, gjennom å dele scene med andre kunstnere. Man vokser mest gjennom andre. Ingenting er mer avhengig av et stort team enn en solo-karriere. Vi ønsker å være deltakende i denne prosessen. Vi ønsker å løfte frem vokal kunst i Norge.

Målet er å ruste sangere for realitet og hjelpe dem å videreutvikle sitt potensiale.

Operafest Akademi INPUT 2020

Vårt første sangseminar vil skje lørdag og søndag 14. Og 15.november 2020. Det er en stor glede å presentere mentorene, som hver på sin måte er rustet til å kunne gi verdifull kunnskap og giv til våre kommende stjerner.

Fakultetet består i år av:
Itziar Martinez Galdos (sopran), John Lidal (vokal coach), Peter Szilvay (dirigent), Silvia Moi (mental coach/NLP) og kunstnerisk leder Eli Kristin Hanssveen (scene-og vokalteknikk). Pianistene under kurset vil være Lina Braaten og Bernhard Greter.

I tillegg vil det være til stede studenter av fakultetet (mentorene), for at disse også skal få videre utdannelse gjennom prosjektet.

Alle mesterklassene ville normalt være åpent for publikum, slik at publikum skal få et innblikk i hvordan man arbeider for å bli klassisk sanger. Pga Covid-19 vil mesterklassene i 2020 være lukket. Men resultatet av to dager knallhard innsats skal vises på en konsert søndag kl. 1800 – på Folkvang, Jaren. Der kan vi ønske publikum hjertelig velkommen!

Denne spesielle situasjonen vi er inne i nå, gjør det ekstra viktig å bidra til å løfte unge sangere og musikere frem. Derfor ønsker vi å gi dette første Akademi INPUT gratis til seks utvalgte deltakere. Dette gjøres mulig i samarbeid med Dextra Musica, Sparebankstiftelsen Gran og Wilhelmsenstiftelsen.

Seminaret vil foregå i Hadeland Kultursal på Gran og konserten skal være på Folkvang, Jaren.
Det vil bli mesterklasser og Individuell undervisning, alle utgifter blir dekket av Operafest Røykenvik (seminar, mat og reise)

Lørdag 14.november:
Hadeland Kultursal kl.10.30 avslutter kl.18.00

Søndag 15.november:
Hadeland Kultursal kl.10.30
Konsert Folkvang kl.18.00

Send kort søknad med litt om deg selv og hvorfor du ønsker å delta med CV og eventuelt lydopptak.
Søknad sendes på e-post til Elik@operafest.no